pt-factorysupply.co.th

ให้บริการออกแบบและจำหน่ายเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตก๊าซชีวภาพ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย และจำหน่ายจุลทรีย์บำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

เกี่ยวกับเรา

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที แฟคตอรี่ ชัพพลาย
14/63 มบ.นิวรัชฏแลนด์ หมู่ 4 ซอย11 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0513563000455
©2022 pt-factorysupply.co.th
Built on SimplePage by DotArai Co., Ltd.